Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER:
Ünvanı: Teknofikir İnternet Hizmetleri – Mehmet Tahça (Bundan sonra Teknofikir olarak anılacaktır)
Adresi: Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Cad. Baydur İş Merkezi No:12/2 Merkez/MUĞLA
Tel. : 0 252 214 51 50
Faks : 0 252 214 51 50
Email : [email protected]
* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN HİZMET BİLGİLERİ:
Teknofikir, satışa sunmuş olduğu ürünlerle ilgili detaylı bilgileri ürün sayfasında sunmaktadır. Web tasarımı hizmetine yönelik özellikler ilgili ürün detaylarında açıklanmıştır. Anahtar teslim kurulumda ilgili web sitesi çalışır halde yayına açılacak, ilgili şifreler ve teknik bilgiler ise müşterinin eposta adresine gönderilecektir.

ÜRÜN TESLİMİ:
Sözleşme konusu hizmet, sözleşme koşulları dahilinde müşteriye teslim edilir. Sözleşme konusu hizmet, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

CAYMA HAKKI:
TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

İTİRAZ/DAVA
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Muğla Mahkemeleri yetkilidir.

HÜKÜM
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, 23.07.2013 tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir.
Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.